سنسور های مگنت فلزی سیمی و بیسیم دزدگیر اماکن
سنسور مگنت دزدگیر اماکن هیپاس
۱۳ شهریور، ۱۴۰۲
یک نفر در حال نصب چشمی دزدگیر
نصب چشمی دزدگیر اماکن
۲۸ شهریور، ۱۴۰۲